რომელ პარტიას დაუჭერთ მხარს 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში?

მხარს ვუჭერ
383

ხმა
მხარს ვუჭერ

მხარს ვუჭერ
703

ხმა
მხარს ვუჭერ

მხარს ვუჭერ
87

ხმა
მხარს ვუჭერ

მხარს ვუჭერ
39

ხმა
მხარს ვუჭერ

მხარს ვუჭერ
30

ხმა
მხარს ვუჭერ

მხარს ვუჭერ
69

ხმა
მხარს ვუჭერ

blog comments powered by Disqus